Podmínky soutěže

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž s Quantum reality o degustační menu v Café Imperial“ (dále jen „soutěž“) je společnost Quantum reality, spol. s r.o. se sídlem Václavské náměstí 837/11, Praha 1, 110 00. IČO: 29032792, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 161466 (dále jako „pořadatel“ nebo „Quantum reality“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.

 

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 10.10. 2018 do 31. 10. 2018 do 23:59. Soutěžní úkol je zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu Quantum reality na Facebooku (https://www.facebook.com/quantum.reality.realitni.kancelar).

 

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Quantum reality, s.r.o. a jejich partneři a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

 

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkoly zní:

1/ Tipněte si do komentáře, kolik potenciálních zájemců uvidí v říjnu nemovitosti z nabídky Quantum reality na realitních serverech.

2/ Dejte “like” na soutěžní příspěvek.

3/ Staňte se fanouškem stránky pomocí tlačítka “like” (https://www.facebook.com/quantum.reality.realitni.kancelar).

 

4.2 Výherci se stanou 2 soutěžící s nejbližším tipem. Účastník musí splnit další pravidla výše uvedená. Výherci budou zveřejněni na Facebookovém profilu „Quantum reality“. Žádné jiné cesty vyhlášení se nepočítají jako platné.

4.3 Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje pravidla konání soutěže, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit. Pravidla použití sítě Facebook jsou uvedena na: https://www.facebook.com/terms.

4.4 Pro účely této soutěže se započítává nabídka nemovitostí Quantum reality na následujících serverech: Sreality.cz, iDNES.cz, RealityMIX.cz, RealCity.cz, RealHIT.cz, Eurobydleni.cz, UlovDomov.cz, Reality.cz, Ceskereality.cz.

 

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Výhrou je dárkový poukaz na menu pro 2 osoby o 2 chodech v restauraci Café Imperial v Praze.

5.2 Výherci se stanou 2 soutěžící, které vybere Quantum reality podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.

5.3 Výherce bude kontaktován Quantum reality do zpráv na Facebooku, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který je Quantum reality poskytnut na zpracování výsledků.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí doručit společnosti Quantum reality své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození), avšak nejdéle do 7 dnů od dne kontaktování Quantum reality. Výherce je povinen doručit Quantum reality potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání, které je preferováno poštovně nebo osobním převzetím na adrese Václavské náměstí 837/11, Praha 1.

5.5 Pokud výherce nepošle pořadateli údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit na výhercem udanou adresu, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Quantum reality je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Quantum reality, spol. s r.o. dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno a příjmení a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Quantum reality, spol. s r.o. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 9.10. 2018.

 

Vyhlášení soutěže:

Správným výsledkem tipovací soutěže je 46.711 potenciálních zájemců. Děkujeme všem za účast v soutěži a výhercům gratulujeme!

Výherci se stali:

Peťul Šebová – 47.835

René Barník – 44.390

 

Sledujte nás na FB, brzy spustíme novou soutěž o skvělé ceny! 😉

 

Kde nás najdete

Quantum reality, spol. s r.o.
Štefánikova 248/32, Praha 5,
150 00, Smíchov / (1. patro)
IČ: 290 32 792

squares

Pracovní dny: 9.00 – 18.00 hod
Info@quantumreality.cz
+420 730 154 732 / +420 273 134 681